Lich sử hình thành

15/10/2003  : Thương hiệu Pháp Việt được sáng lập 

20/10/2004  : Thành lập Chi nhánh Công ty Pháp Việt tại Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam

2005&2006 : Phát triển mạnh và khẳng định uy tín thương hiệu Tấm lợp Guttapral Acrylic

27/3/2007   : Thành lập Chi nhánh Công ty Pháp Việt tại TP Đà Lạt – Lâm Đồng

24/7/2007  : Thành lập Chi Nhánh Công ty Pháp Việt tại TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai

25/7/2007  : Thành lập Chi Nhánh Công ty Pháp Việt tại Khu Kinh tế đặc biệt Lao Bảo

08/08/2007 : Thành lập Chi nhánh Công ty Pháp Việt tại TP Đông Hà – Quảng Trị

25/09/2007 : Thành lập Chi Nhánh Công ty Pháp Việt tại TP Quảng Ngãi

Năm 2008 : Khẳng định chất lượng dòng sản phẩm Màng chống thấm HDPE Gutta tại Việt Nam .

Năm 2009 : Liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm Nhũ tương chống thấm PV8686 .