Xử lý nứt sàn mái .

Khi sàn mái bị nứt giải pháp tối ưu là phương pháp khoan bơm vì keo Epoxy được đẩy vào bên trong bê tông bằng áp lực cao và lấp đầy các khoản trống nên không có Oxy để oxy hoá sắt và làm sắt bị hoen rỉ xuống cấp công trình.